O nas

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

           

Wiedzą i doświadczeniem legitymuje się Stefan Konopczyński właściciel Biura, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Od ukończenia studiów tj. od  1970 roku pracował w rachunkowości, w tym na stanowisku głównego księgowego dwadzieścia lat. Uprawnienia biegłego rewidenta posiada od 1980 roku i takie samo doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Współpracował kilkanaście lat  z Centrum Biegłych Rewidentów w Poznaniu. W  1999 podjął decyzję o utworzeniu własnego Biura Rachunkowego. W grudniu 1999 Biuro Usług Rachunkowych zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Od tego czasu wykonywał badania sprawozdań finansowych i inne usługi poświadczające.

 

Dołącz do firm, które zaufały Biuru Usług Rachunkowych i powierzyły jemu badanie sprawozdania finansowego.